ČSRU si volila nové vedení

V neděli 10. března 2019 se konala Volební valná hromada České rugbyové unie (ČSRU), která měla primárně za úkol zvolit své nové vedení.

Minulý rok oznámil rezignaci na svůj úřad stávající prezident Pavel Chaloupka a také stávající generální sekretář ČSRU Pavel Myšák (člen Výkonného výboru). Stávající Výkonný výbor ČSRU se také vzdal svého mandátu a volební valná hromada tedy volila nejen prezidenta unie, ale také nový výkonný výbor.

V úvodu programu se rozloučil se svou funkcí Pavel Chaloupka a stručně zhodnotil uplynulé období. V seznamu věcí, které se za jeho úřadování nepovedly, zmínil finanční problémy unie po odchodu generálního partnera, angažování zahraničního sportovního ředitele nebo špatné výsledky českého národního týmu. Pozitivně zhodnotil například projekt Dukla, který dobře reprezentoval české ragby v zahraničí. Popřál novému vedení hodně štěstí.

Jediným uchazečem o volné místo prezidenta ČSRU se stal Dušan Palcr, který představil sebe a navržený tým spolupracovníků do Výkonného výboru ČSRU.

Dušan Palcr je spojený s finanční skupinou J&T, která se stala v minulém roku partnerem ČSRU a měla by v dlouhodobém horizontu plnit funkci stabilního partnera a generálního sponzora. Je celoživotní sportovec, otec dvou synů, z nichž jeden hraje ragby. Palcr byl členem stávajícího výboru a po zkušenostech ve vedení unie se rozhodl nabídnout ČSRU své služby jako prezident unie.

Poté představil tým Výkonného výboru:

Marek Fořt – generální manažer klubu RC Mountfield Říčany – mládež

Alexandr Křížek – bývalý hráč Sparty Praha – reklama, marketing a komunikace

Roman Rygl – prezident RC Tatra Smíchov – ekonomický úsek

Matěj Rázga – bývalý hráč RC Slavia Praha, rozhodčí ragby – komunikace se zahraničím, rozhodčí

Pavel Syrový – sportovní ředitel RC Praga Praha – sportovni úsek

Kamil Vrubl – člen výkonného výboru klubu TJS Mariánské hory – organizace a legislativa (procesy, směrnice)

Poté byly v hlasování potvrzeni navržení kandidáti jak na pozici na prezidenta ČSRU tak do Výkonného výboru.

Z dalších událostí na valné hromadě:

Nový Výkonný výbor potvrdil vznik dvou plně placených míst v ČSRU a to pozici Generálního manažera a Generálního sekretáře ČSRU.

Jeden ze zásadních cílů nového vedení unie bude maximální rozvoj mládežnického ragby, které je jedno z nejkritičtějších témat českého ragby. Tomáš Kohout (RC Říčany) poděkoval všem, kteří se o českou a moravskou mládež starají a  podpořil je v jejich další práci.

Bylo zamítnuto navržené usnesení RC Sparty Praha, které požadovalo změnu soutěžního systému na podzim jaro od roku 2020.

Do Dozorčí rady ČSRU byl zvolen Zbyněk Václavík, prezident klubu RC Olomouc.

Ota Petrášek (RC Petrovice) rezignoval na svou funkci v rámci Komise mládeže a navrhnul rozpuštění Komise mládeže.

Jan Stránský (RC Slavia Praha) vyslovil nutnost unie zaměřit se na komunikaci s veřejností a na veřejná media (např. Česká televize).

Jan Macháček (RA Olymp Praha) vznesl požadavek na předložení ucelené strategie, kterou bude možné vyhodnotit a transparentnost rozhodovacích procesů. V diskuzi poté seznámil přítomné s analýzou dat, která se týkala vývoje počtů licencí mládeže a dospělých hráčů v ČR v posledních letech.

Následně bylo v dodatečném usnesení (navržené Spartou Praha) odsouhlaseno, že nově svolené vedení představí svou strategii a návrh rozpočtu na řádné valné hromadě v červnu 2019.

V závěru poděkovala valná hromada Pavlu Chaloupkovi a bývalému Výkonnému výboru za odvedenou práci a zasedání ukončila.