Trenéři v hodinách TV na ZŠ Prahy 6

Profesionální sportovní trenéři vedou žáky prvních a druhých tříd základních škol v hodinách tělesné výchovy na Praze 6.

Trenéři sedmi sportů ragby, fotbal, judo, florbal, basketbal, házená a volejbal z klubů působících na Praze 6 se domluvili a společně s řediteli základních škol a zástupci městské části připravili pilotní provoz, který má za cíl obohatit hodiny tělesné výchovy pro nejmenší školáky.

Děti tak dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech těchto sportů bez toho, aniž by se tyto hodiny využívaly jako náborové akce. Hlavním cílem je posílit emoční vazbu dětí ke sportu a pomoci učitelům a učitelkám s organizací hodin TV.

Učitelé jsou v hodinách aktivně zapojeni, což umožňuje dělit žáky do více skupin a využívat efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se na školách střídají po měsíčních blocích.

Zapojení trenérů navazuje na program ministerstva školství (MŠMT) Hodina pohybu navíc (HPN), ověřeném v minulých letech především v odpoledních hodinách u družin.

Metodicky trenéři naplňují rámcové vzdělávací programy MŠMT, školní vzdělávací programy (ŠVP) a tematické plány pro jednotlivé ročníky konkrétních škol. Oporu získali také v materiálu ,,Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1.-3. ročníků základních škol“ k programu HPN.

“Je zajímavé a ojedinělé, že se sešla skupina vysoce kvalifikovaných trenérů, kteří ihned pochopili záměr a přispěli k spuštění této pilotní verze. Je hezké sledovat trenéry například juda, volejbalu, basketu a ragby, jak se vzájemně doplňují a podporují. Navíc mají téměř všichni nejvyšší trenérské kvalifikace, zkušenosti s dětmi, mnohaletou odbornou praxi a také pedagogické vzdělání.” hodnotí projekt hlavní koordinátor, zkušený trenér fotbalové mládeže Antonín Barák.

Trenéři v hodinách tělesné výchovy jsou podporováni zřizovatelem základních škol, městskou částí Prahy 6. Zapojení běží v pilotním provozu na čtyřech školách Prahy 6: ZČ Čermáka, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ Dědina a ZŠ Norbertov.

Zapojené kluby a sporty: Dukla Praha fotbal (Michal Prokeš, Ondřej Havlas), Dukla Praha házená (Daniel Čurda, Ondřej Bílek), Tatran Střešovice florbal (Jakub Menhart, Martin Czeczinkar, Pavel Hudík), Tygři Praha basketbal (Petra Michálková, Lukáš Celina), Ragby Olymp (Jan Macháček), ČVS volejbal (Jan Svoboda, Jiří Zach), Judo Academy (Jiří Vaněk).