V Praze proběhl další ročník PYRFu

Oto Petrášek – V sobotu 6.dubna 2019 proběhl na pěti stadiónech v Praze a Říčanech další ročník dnes již uznávaného mládežnického turnaje Prague Youth Rugby Festival (PYRF).

Myšlenka založení tohoto dnes již zřejmě největšího mládežnického svátku ragby ve střední Evropě vznikla koncem roku 2013, kdy se sešla skupinka pěti trenérů mládeže ze tří ragbyových klubů, a to RK Petrovice, RC Mountfield Říčany a RC Tatra Smíchov. Na této schůzce bylo definováno, že při vzrůstajícím zájmu o ragby a tím pádem při vzrůstajícím počtu mládežnických týmů již není petrovický klub schopen samostatně napříč všemi kategoriemi organizovat tradiční turnaje, jakým byl podzimní PICO Cup hrající se pravidelně od roku 1991 a jarní „Turnaj o pohár starostky Petrovic“. Ze schůzky vzešel dosud v naší republice zcela ojedinělý projekt, a to organizovat pravidelně, zpočátku jednou, posléze od roku 2016 dvakrát ročně nejen celorepublikové, nýbrž i mezinárodní setkávání mládežnických ragbyových výběrů všech mládežnických kategorií za společné koordinace právě tří zmíněných klubů.

Pilotní první ročník turnaje se odehrál 20.dubna 2014 kdy se turnaj odehrál celkem v pěti kategoriích na hřištích všech tří zakládajících klubů. Celkem se turnaje zúčastnilo 49 týmů, a to nejen z ČR, nýbrž i z Francie a Německa. První ročník byl velkým organizačním úspěchem a dal plnou legitimitu pokračování tohoto projektu.

Následovaly další ročníky. Počet týmů neustále vzrůstal a poté co organizátoři navázali úzkou spolupráci s cestovní agenturou Estec vzrůstala i prestiž tohoto turnaje v zahraničí a zahraničních týmů rapidně přibývalo. Od prvních zahraničních vlaštovek z Francie a Německa se během dalších let zúčastnily turnaje týmy z celkem 19. evropských zemí. Kromě zmíněných francouzských a německých týmů to byly v průběhu let různé týmy z Anglie, Lucemburska, Litvy, Ukrajiny, Ruska, Lotyšska, Rakouska, Slovinska, Gruzie, Dánska, Chorvatska, Norska, Polska, Moldávie, Švédska, Itálie, a dokonce i z Izraele.

Časem se turnaj vyvíjel i organizačně až k dnešnímu formátu, kdy se PYRF koná třikrát ročně. V říjnu a v dubnu se setkávají žákovské týmy U8, U10, U12 a U14 k turnajům v patnáctkovém ragby. V červnu se pořádá turnaj pro kategorie U14, U16 a U18 v rugby sevens. Ve všech případech probíhají i turnaje dívek dorostenek v sedmičkovém ragby.

PYRF není však jen o utkáních týmů z celé Evropy na hřištích samotných. Vždy v předvečer turnaje probíhají různá jak oficiální, tak i neformální setkání se zahraničními účastníky, a to nejen mezi trenéry a činovníky samotnými, ale i mezi hráči, kdy si spolu nezřídka zatrénují hráči hostitelských klubů s hosty ze zahraničí a vytvářejí se tak přátelské vztahy i mezi hráči bez ohledu na jazykové, náboženské či kulturní rozdíly. Také i den po turnaji bývá často vyhrazen pro společné tréninky a pokud zbydou síly i pro přátelská neoficiální utkání týmů z různých zemí. Z turnaje se tak stává skutečný několikadenní svátek hráčů, jejich rodičů, trenérů a funkcionářů ragby v naší republice zcela ojedinělý.

V podobném duchu probíhal i nynější dubnový turnaj PYRF 2019.

Jako obvykle se turnaj nehrál jen na hřištích tří zakládajících klubů, nýbrž pořadatelé s radostí přijali nabídku RC Praga, kde se konal v kategorii U8 „Memoriál Jana Kudrny“, který je již tradičně součástí PYRFu a nabídku RC Slavia Praha, kde se konal turnaj dorostenek v kategoriích U16 a U18.

Také na tomto ročníku byla velmi silná účast zahraničních týmů. Celkem dorazilo v průřezu všech kategorií ze zahraničí 35 týmů z šesti evropských zemí, a to z Německa, Itálie, Litvy, Polska, Chorvatska a Lotyšska. Velmi kvalitní byly zejména severoitalské týmy v kategorii U12 a celky nejmenších ragbistů U8 a U10 z německého velkoklubu SC 1880 z Frankfurtu.

Týmy kategorie U8 se sešly, jak již bylo uvedeno na hřišti RC Praga. Do turnaje vstoupilo 21 týmů včetně dvou německých a jednoho italského. Dopoledne probíhaly kvalifikační zápasy a odpoledne zápasy ve finálových skupinách. Zejména v té nejsilnější byly k vidění velmi kvalitní a napínavá utkání se spoustou radosti, ale i slziček mladých hráčů. Loňský obhájce titulu SC Frankfurt 1880 se tentokráte musel spokojit jen s bramborovou medailí. Turnaj po zásluze vyhrál tým RC Mountfield Říčany II před domácími RC Praga I a týmem RK Petrovice I. Doprovodným programem byl i turnaj těch úplně nejmenších v kategorii U6 za účasti sedmi týmů z Říčan, Petrovic, Tatry a Babic.

Kategorie U10 se tradičně hrála na Tatře Smíchov. V této kategorii byla zahraniční účast nejsilnější a to rovných 13 týmů, ty doplnilo dalších 19 týmů z ČR na konečný počet 32! Zde se nakonec radovali z vítězství hosté z SC Frankfurt 1880 I před celkem RC Sparty Praha a týmem RC Praga Praha.

V kategorii U12 hrané v Petrovicích se představilo 10 zahraničních celků z pěti evropských zemí. Tyto týmy, zvláště ty italské a litevské byly velmi kvalitním a příjemným oživením turnaje. 20 týmů z ČR doplnilo stav na konečných 30 týmů v soutěži. Do finálové desetičlenné skupiny tak postoupily hned čtyři zahraniční týmy, a to všechny tři italské a jeden litevský, a navíc tým z německého Heidelbergu zůstal těsně pod branami finálových skupin. Nicméně i tak na stupně vítězů nakonec vystoupily jen české týmy a italskému družstvu CS Standicci 1908 tak zbyla medaile jen bramborová. Turnaj suverénně vyhrál tým RC Tatry Smíchov I, před RC Mountfield Říčany I. Bronzovou medaili získal trošku překvapivě tým RC Slavia Praha I.

Kategorie U14 se hrála tradičně v Říčanech za účasti šesti zahraničních a osmi domácích týmů. Zde české týmy kvalitou ty zahraniční převyšovali, a tak první místo obsadilo družstvo RC Tatra Smíchov před domácím RC Mountfield Říčany. Bronzovou medaili bral celek RC Praga Praha.

Na Slavii se odehrál turnaj dívek U16 a U18 v rugby sevens. V kategorii U16 se tři týmy srovnaly do pořadí 1. BBRC Venol Atomówki Lódž z Polska 2. Výběr ČR a 3. RK Mitava z Lotyšska. V kategorii U18 se představily dívčí týmy čtyři. Vyhrál reprezentační výběr ČR, před ragbyovou akademií z litevského Vilniusu a až za těmito týmy skončily výběry Bavorska a Saska.

Po vzoru některých obdobných turnajů v zahraničí vyhlašují pořadatelé také pořadí úspěšnosti klubů napříč kategoriemi. Počítaly se jen výsledky kategorií U8-U14. Zde se po přepočtu stal celkovým vítězem RC Tatra Smíchov před druhým RC Mountfield Říčany a třetí RC Praga Praha.

Tolik stručné zhodnocení tohoto ročníku. Výsledky ale zdaleka nejsou to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že funkcionáři a trenéři z různých klubů dokáží spojit své síly a zorganizovat skutečně velkolepou slavnost ragby, kterou Praha a okolí skutečně ve dnech pořádání PYRFu žije. Turnaje se účastnilo více než 1300 mladých ragbistek a ragbistů. Organizace turnaje je skutečně velmi náročná a neobešla by se bez stovek dobrovolníků zejména z řad rodičů hráčů hostujících klubů, kteří zdarma bez nároku na jakoukoliv odměnu zajišťují chod turnaje na jednotlivých hřištích, za což jim patří velké poděkování.

Dalším pokračování bude sedmičkový turnaj chlapců U14, U16 a U18 a dívek U16 a U18 15.června a žákovský turnaj PYRFu 19.října 2019.