Výsledek disciplinárního řízení s Josefem Kučerou

Dne 3.10. 2018 byla provedena dopingová kontrola při utkání RC Sparta Praha – RC Tatra Smíchov v Praze s pozitivním výsledkem u hráče RC Sparta Praha Josefa Kučery (10553).

Disciplinární komise (DK) na základě oznámení Antidopingového výboru ČR (ADV) ze dne 8.11. 2018 pozastavila provinilému hráči závodní činnost až do dalšího projednání a rozhodnutí v disciplinárním řízení. Viz. oběžník č. 22 ze dne 13.11.2018 a článek ZDE.

Podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice se měl sportovec možnost vyjádřit se v rámci tzv. Předběžného řízení, které se uskutečnilo v pátek 19.11. 2018 v kanceláři RC Sparta Praha. Hráč svého práva nevyužil a jednání se nezúčastnil.

DK na základě potvrzení konečné analýzy od ADV zahájila disciplinární řízení. Dne 11.4.2019 se konalo disciplinární řízení, něhož se sportovec osobně nezúčastnil ani nezaslal žádné vyjádření k pozitivnímu nálezu.

Odůvodnění:
DK konstatuje, že uvedený nález znamená porušení čl. 2.1 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR uvedeným hráčem – přítomnost zakázané látky nebo jejich metabolitů nebo markerů ve vzorku sportovce. Je osobní povinností každého sportovce zajistit, aby žádná Zakázaná látka nevnikla do jeho těla. Sportovec měl pozitivní test na zakázanou látku – metenolon.

Provinění Sportovce považuje DK za velmi závažný prohřešek v českých ragbyových podmínkách, který poškozuje celé ragbyové hnutí.

Zakázaná látka nebyla hráči předepsána ani doporučena nikým z klubu, jak vyplývá z vyjádření RC Sparta Praha. DK proto konstatuje, že z výše uvedeného nebude zahajovat disciplinární řízení s klubem RC Sparta Praha, neboť nedošlo u klubu k žádnému provinění či přestupku, za který by nesl odpovědnost.

Podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR čl. 10.2. se ukládá provinilci při porušení čl. 2.1. trest zákazu činnosti na 4 roky.