Tým Dragonu vyřazen z finále soutěže U16

Po prohraném semifinálovém utkání podal klub Říčan námitku proti neoprávněnému startu hráčů z Havířova a Mariánských Hor, kteří nastoupili za brněnský celek Dragon Brno.

STK námitce Říčan podle článku 20 přestupního řádu vyhověla a semifinálový zápas, ve kterém brněnský tým zvítězil podle Soutěžního řádu kontumuje. Do finále tak postupuje tým Říčan místo Dragonu.

Článek 20 Přestupního řádu
1. Hráč smí nastoupit v zápasech play-off, play-down nebo baráží či prolínacích soutěží pouze v případě, že za daný tým odehrál alespoň 4 poločasy v základní části dlouhodobé soutěže.
2. Ustanovení odstavce 1. tohoto článku platí pro veškeré změny klubové příslušnosti (včetně dočasných změn a střídavého startu), tzn. pro přestupy mezi kluby v rámci ČSRU, přestupy ze zahraničí, hostování, technické hostování mládeže, žen a dívek a střídavý start.

Oběžník STK

Dne 27. května 2019, oprávnění funkcionáři RC Mountfield Říčany podali námitku pro porušení ustanovení hlavy V. Zachování regulérnosti soutěže, čl. 20 odst. 1 Přestupního řádu České ragbyové unie, konkrétně proti neoprávněnému startu hostujících hráčů RC Havířov Filipa Plinty č. licence 14248 A Miroslava Malíka č. licence 14249 v utkání č. 32 závěrečné finálové části – play off, čímž byl porušen článek 20 odst. 1 tím, že uvedení hráči neodehráli v základní části soutěže předepsané 4 poločasy.

Namítající strana předložila výčet utkání jednotlivých hostujících hráčů a STK shledala, že hráčů, kteří v 1. kole závěrečné finálové části – play off – soutěže nastoupili a neměli potřebný počet odehraných poločasů, bylo více.

STK nebere na zřetel domněnku funkcionářů RC Mountfield Říčany, že šlo o účelové posilování týmu Dragonu Brno hostujícími hráči v závěrečných fázích soutěže, neboť k onomu „posilování“ došlo po rozpadu družstva Sokola Mariánské Hory.

STK ČSRU shledala porušení Čl. 20 odst. 1 Přestupního řádu ragby ze strany RC Dragon Brno a trestá ho na základě čl. 118 SŘR hracími důsledky, tj. kontumační porážkou 0:30 a odečtením 1 bodu.

Družstvo RC Mountfield Říčany získává kontumační vítězství 30:0 a 3 body.

Další řešení výše uvedeného přestupku předává STK ČSRU na DK ČSRU. Dne 30. května 2019 přijala DR ČSRU v souladu s ustanovením článku 157 Soutěžního řádu odvolání ze strany RC Dragon Brno proti rozhodnutí STK ČSRU. V souladu s článkem 161 SŘ ČSRU nemá odvolání odkladný účinek a STK ČSRU nařizuje sehrání utkání.

Zápasy Play-off

01.06.19 – Říčany vs Petrovice (13:00)
01.06.19 – Tatra vs Dragon
02.06.19 – Slavia vs Bystrc (13:00)
01.06.19 – Praga vs Olomouc (10:30)

Zdroj ZDE.