Proběhla Valná hromada ČSRU

V neděli 9. června se konala Valná hromada České rugbyové unie v Praze na stadionu Markéta.

S úvodním slovem promluvil prezident ČSRU Dušan Palcr, který byl zvolen do čela českého ragby před třemi měsíci na mimořádné valné hromadě.

V krátkém proslovu k delegátům zdůraznil především rozvoj a podporu novým mladým klubů, tak aby nevznikala propast mezi těmito mladými kluby a těmi zavedenými.

Následovalo schválení výroční zprávy, a rozpočtu 2019. K rozpočtu měli delegáti některé připomínky k jednotlivým kapitolám, ale po krátké diskuzi byl rozpočet schválen. Schválením prošla také úprava stanov pro vytvoření pozice generálního ředitele ČSRU.

Následovaly prezentace členů výboru. Pavel Syrový za sportovní úsek představil sportovní cíle českého ragby a nástroje se kterými se tyto cíle pokusí naplňovat a to především projekt regionálních trenérů, kteří budou vyškoleni z prostředků ČSRU. Hlavním z cílů je nárůst členské základy. Co se týče sportovních cílů, tak zaznělo jako cíl vrácení národního týmu mužů do úrovně Trophy, která je druhou nejvyšší úrovní, když nepočítáme týmy „6 Nations“. Ambicióznější cíl zazněl pro sedmičkové ragby. V horizontu 5 let se pokusit probojovat do nejvyšší evropské úrovně GRAND PRIX jak v kategorii mužů, tak i žen.

Alexandr Křížek, který vede úsek marketingu informoval delegáty o chystané kampani a propagaci ragby u příležitosti konání mistrovství světa v Japonsku na podzim 2019. Generální partner J&T nakoupil velký reklamní prostor v České televizi, která bude vysílat většinu ragbyových utkání. Část tohoto reklamního prostoru nabídne jednotlivým klubům. Bližší informace budou zaslané na kluby.

Šéftrenér ČSRU Tomasz Putra promluvil o potřebné spolupráci mezi jednotlivými realizačními týmy, kterou bude mít na starost. Všichni trenéři národních týmů by se měli podílet na vypracování jednotného herního plánu napříč reprezentacemi.

S příspěvkem vystoupila RA Olymp Praha prostřednictvím Martina Kafky, který informoval delegáty klubů o projektech unie trenéru – mezinárodní konference MOSTY, série seminářů DIALOGY a časopis COACH.

Tomáš Kohout zastupující komisi mládeže prezentoval aktuální počty mládeže v klubech ve srovnání s minulými roky a zdůraznil pozitivní nárůst.

V závěrečné diskuzi rezonovala témata juniorských soutěží kategorie U19, se kterou některé kluby nesouhlasí a dotazy směřující k fungování sedmičkového projektu DUKLY PRAHA.