Marek Vráblík: „Informační systém by měl ulehčit práci“

S novou sezonou 2020 čeká Českou ragbyovou unii naprosto revoluční změna. Z doby papírové přechod k době elektronické. V několika fázích přejde správa Českého ragby pod nový informační systém. Marek Vráblík je jedním z lidí, kteří věnovali svůj čas tomuto pro české ragby důležitému projektu a dohlíží na správné nastavení nového elektronického systému. Je také zakladatelem Ragby Akademie Brno a autorem tohoto webu ragby.info.

Kdy bude spuštěn nový elektronický systém, jde vše podle harmonogramu?

Marek Vráblík: Nejprve je třeba říct, že nový informační systém (IS) se bude skládat z několika různých modulů. Mezi dva základní moduly patří Matrika, tedy evidence klubů, členů, licencí a základních změnových procesů jako prodloužení licence, hostování, přestup a další.  Druhým důležitým modulem bude Sportovní neboli Soutěžní modul, který bude řešit evidenci soutěží, rozpisů, turnajů a zápasů.

Co se týče harmonogramu, máme mírné zpoždění, které je ale přirozeným důsledkem procesu vývoje projektu. Ostrá verze Matriky měla být podle původního plánu k dispozici 1.ledna 2020 pro práci unijních správců a správců klubu. Aktuálně jsme ve fázi testování uživatelských rozhraní a všech funkcí Matriky v testovací verzi tak, abychom měli Matriku plně funkční před spuštěním soutěží na jaře 2020.

Co se týče Sportovního modulu, tak momentálně probíhá analýza procesů a potřeb. Další moduly jako například správa trenérů, rozhodčích, modul reprezentace, ekonomický, distribuční nebo komunikační modul se plánují a diskutují v průběhu vývoje.

Jak vše bude fungovat? Například se zdravotními prohlídkami? Ty se budou posílat poštou na sekretariát ČSRU, nebo to tam bude vkládat klubový administrátor přímo do systému? Jaká bude kontrola?

M. V. : Lékařské prohlídky jsou základní podmínkou pro udělení platné licence hráči tak, aby mohl nastupovat v soutěžích ČSRU. Do systému bude možné prohlídku vložit dvěma způsoby.

Za prvé může klubový administrátor celý proces žádosti o členství v unii a licenci hráče vyřídit sám. Lékařskou prohlídku od hráče nahraje do IS a pošle požadavky na unii. Žádosti pak přijdou na sekretariát unie, kde se podrobí schvalovacímu řízení.

Druhý způsob je takový, že si žádost o členství (nebo o licenci) a následné nahrání lékařské prohlídky provede přímo hráč nebo rodič prostřednictvím webového registračního formuláře a emailu. Žádost o členství (o licenci) pak putuje ke kontrole klubovému správci, který ji odešle výše na sekretariát unie, kde je opět prověřen.

Tento proces by měl zrychlit celý proces registrace nového hráče a systém dvojí kontroly by tak měl zamezit vstupu špatných dat do IS.

Odpadne rozhodčím práce s kontrolou licencí, nebo to samé budou dělat pouze elektronicky? Může se stát, že hráč nastoupí na oprávnění jiného hráče? Jak bude probíhat kontrola, aby se to nestalo?

M. V. : Aktuálně je testován pouze modul Matriky, kde již proběhla analýza potřeb ČSRU. Sportovní modul je ve fázi analýzy, takže většina témat se teprve diskutuje jak z pohledu funkčního, tak technického řešení.

Informační systém zajistí to, že ty hráče, kteří nebudou mít platnou licenci nebo budou v trestu (po červené kartě nebo rozhodnutím DK), nebude možné vůbec vybrat do zápisu o utkání.

Informační systém ale nevyřeší problém identifikace hráčů. V případě kontroly hráčů je představa, že rozhodčí bude mít k dispozici aplikaci v mobilním zařízení, která mu umožní kontrolovat fotografii hráče („facecheck“) přímo na hřišti – podobně jako se můžou nyní kontrolovat papírové licence, ale s větším komfortem.

Jaká sportovní data bude mít Česká ragbyová unie o hráčích k dispozici?  Například kolik odehrál minut během utkání, v jakých kategoriích utkání odehrál apod.?

M. V. : Opět jsme u funkcí sportovního modulu, ale ano, ČSRU by měla mít k dispozici všechny statistické údaje, které budou vycházet ze zápisů o utkání. Tedy minuty, pětky, kopy, střídání, žluté a červené karty, rozhodčí, trenéry a další informace, které jsou součástí stávající evidence. Nabízí se zápis rozšířit o další informace, například velmi důležitá evidence zranění, kterou by měla ČSRU mít k dispozici, ale to je předmětem diskuze.

Statistika hráče by měla obsahovat všechna utkání ve kterých nastoupil.

Je také důležité, jak bude vypadat systém soutěží, protože ten se bude zobrazovat ve statistikách klubů a hráčů. To znamená, že pokud bychom chtěli u hráče nebo klubu vidět statistiky za jeden rok v jednom řádku a vidět přehledné srovnání s minulými lety, měly by existovat stabilní celoroční soutěže a neměly by se každý rok nebo půlrok vytvářet soutěže jiné. Pak se totiž stanou statistické informace nepřehlednými a prakticky nepoužitelnými pro srovnávací analýzu.

Je systém kompatibilní s našimi vnitřními řády, nebo je potřeba něco výrazně upravit ?

M. V. : Matrika prakticky celá vychází z analýzy Stanov, Matričního řádu, Soutěžního a Přestupního řádu ČSRU, ale samozřejmě existují výjimky, které lépe popisují reálný stav věcí, případně lépe vyhovují technickému řešení situace.

Tyto výjimky by měly být popsány ve zvláštním dokumentu, který bude součástí dokumentace jednotlivých modulů, a mohou být samozřejmě i předmětem diskuze o změně stávajících řádů a pravidel v budoucnosti.