Konference moravského ragby se konala v Brně

Čtvrteční konference moravských klubů v klubovně RC Bystrc (konference českých klubů již proběhla dříve) měla za cíl seznámit klubové činovníky se záměry a cíli ČSRU pro nejbližší léta, konečným cílem by měl být návrat českého ragby do druhé divize evropského šampionátu – soutěže Trophy. Výkonný ředitel (CEO) ČSRU Pavel Myšák uvedl konferenci, které se dále zúčastnili sportovní ředitel Antonín Brabec, generální sekretář Ondřej Mikeska, Tomáš Kohout z komise mládeže a manažer rozvoje a vzdělávání Daniel Beneš. Jednání bylo rozděleno do čtyř sekcí, a to sportovní rozvoj a vzdělávání, zavedení elektronického informačního systému, soutěže mládeže 2020 a informace o tzv. rozvojových víkendech pro mládež.

Antonín Brabec předložil vizi rozvoje českého ragby do roku 2023, ve které je kladen silný důraz na vzdělávání trenérů, zvyšování úrovně vrcholových soutěží a také dlouhodobý rozvoj hráčů. Nedůležitějším výstupem tlaku na všeobecné zvýšení úrovně by mělo být první nebo druhé místo v soutěži Trophy v roce 2023. Podobné cíle jsou stanoveny i pro kategorie U18 a U20 a také pro ženy a dívky.

Vizi i praktické dopady přechodu unijní administrativy z doby papírové do doby elektronické popsal CEO ČSRU Pavel Myšák. Tomáš Kohout pak hovořil o představě komise mládeže, jak by měly vypadat jarních soutěže mládeže. Konferenci uzavřel Dan Beneš zhodnocením tzv. rozvojových víkendů mládeže, které jsou prvním krokem k vyhledávání talentů mezi mládeží a představují pomoc klubům a klubovým trenérům, ale především mladým hráčům při zvyšování jejich výkonnosti.

Zdroj: web https://havirov.rugby-cz.com/ zde

Foto: Karel Gaman