Diskuse k názorům Eduarda Krütznera – české ragby

Bývalý prezident České ragbyové unie Eduard Krützner starší, zvaný Medák, předkládá českému ragbyovému hnutí poměrně často své názory ke stavu českého ragby. Naposledy předložil 23. března k diskusi rozsáhlý komentář, který uvádí slovy:

„Dovolte mně, abych jako doyen našeho ragby, letos už je to moje 65. sezona, povzbudil všechny naše ragbisty, abychom společnými silami zvítězili v tom nejtěžším zápase naši sportovní kariéry. Tak dlouhá karanténa, která nám neumožňuje provozovat náš milovaný sport, určitě negativně poznamená činnost naší unie, ale bohužel také ragby v celém světě … Cílem všech členů naší unie, klubů, funkcionářů, trenérů, rozhodčích, ale hlavně hráčů a hráček je dosahovat co nejlepších výsledků jak na hřišti, tak mimo něj. Toho dosáhneme jen tehdy, když se všichni aktivně zapojí do plnění vytčených cílů, které budou odpovídat možnostem naší unie, ale hlavně také všech klubů. 

Pokusil jsem se pojmenovat některé zásadní problémy, které negativně ovlivňují činnost a rozvoj ragby u nás, možná se vám budou zdát příliš kritické, ale dlouholeté zkušenosti s našim ragby, mně k tomu snad opravňují.“ V plném znění tento komentář naleznete zde

 

Karel Gaman (spoluzakladatel havířovského ragby, editor webu havirov.rugby-cz-com) : „Medák“ se vyslovuje k celé řadě problémů, na které ovšem může být i řada různých názorů. Bohužel neexistuje tribuna, na které by se dalo k nastoleným tématům vést otevřenou diskusi, proto takový prostor otevíráme na těchto stránkách. Právě v této době, kdy se veškeré sportovní aktivity kvůli epidemii koronaviru zastavily, je k tomu vhodná doba. Vaše názory budou na těchto webových stránkách zveřejněny a redakce doufá, že si ve veřejné diskusi ujasníme, co považujeme v našem ragby za pozitivní a naopak negativní.

Názory posílejte na adresu editora: karel.gaman@volny.cz

 

Marek Vráblík (zakladatel webu ragby.info, předseda RA Brno): „Dobré stanovy, řády a předpisy jsou základem dobrého fungování organizace. Silně vnímám potřebu návratu k pravidlům, která existují v řádech z dobrých důvodů, a není nutné je ohýbat (viz zavedení role generálního ředitele na úroveň generálního sekretáře, kategorie U19, kde hrají i 15tiletí chlapci se seniory, zrušení organizačního řádu, revize funkcí dozorčí rady/revizní komise a další).

S pravidly souvisí i nastavení komunikace jednotlivých úseků unie – nedostatky zápisů z VV byly zmíněny, nicméně zápisy z VV jsou alespoň k dispozici. Informace o práci komisí a dalších úseků unie v poslední době nejsou vůbec. Procesované změny by měly být vždy podpořeny argumenty ve zveřejněných zápisech (analýzách), které reprezentují výsledky práce jednotlivých týmů. Pokud zápisy z činnosti nejsou, někde je chyba.

Sportovní kalendář a systém soutěží – Sportovní kalendář je základním dokumentem sportovního úseku a podle SŘ má být VV zveřejněn k danému datu (15.2. a 31.7.), aby mohl sloužit všem klubům i veřejnosti. V blízké budoucnosti bude Sportovní kalendář další kapitolou práce na Informačním systému.

Co se týče systému soutěží, se systémem navrženým E. Krütznerem souhlasím – potřebujeme dlouhodobý koncept stabilní jednoduché celoroční soutěže ve dvou úrovních. Formáty soutěží našich sousedů, stěžejní Rugby Europe, mládežnické soutěže a mírné zimy v posledních letech mluví pro formát podzim-jaro.

Zřízení otevřené platformy pro diskuzi klubů. Bylo by dobré, kdyby se vytvořila platforma pro diskusi nad tématy, které kluby považují za důležité, aby tak vznikl komunikační kanál mezi úseky ČSRU a kluby, a unie tak mohla z výstupů diskuze čerpat podněty při řešení různých problémů (například konference případně el. komunikace).“

Tomáš Krejčí (bývalý reprezentant, trenér RC Brno Bystrc): „Pana Krütznera si velice vážím a považuji ho, jak i on sám o sobě píše, za doyena českého ragby. Určitě ale nesdílím stejný názor. Nepamatuji se, že by české ragby někdy v minulosti dělalo nějaké hloubkové analýzy a rozbory tréninkových metod a hry nejvyspělejších ragbyových zemí.  Vždy vše záleželo na míře ochoty a času lidí se tomu věnovat, než na odborných poznatcích a systematické práci. Stále si musíme uvědomit, že převážná většina všech lidí, co ragby v Česku dělá, tak jej dělá ve svém volném čase, a to platí i o členech jednotlivých komisí. A tomu pak také odpovídají jednotlivé výstupy z těchto komisí. Veškeré naše problémy českého ragby mají jednoduchého jmenovatele, a to celkový malý počet členské základny ve všech směrech (funkcionáři, trenéři, hráči/hráčky, mládež). Každý problém, který nás pálí, tak za ním je nedostatek lidí (kdo to udělá?).

Asi nejvýraznější téma, ale naprosto nicotné po rozvoj celého českého ragby, je systém soutěží u mužů jaro/podzim nebo podzim/jaro. Říkám nicotné, protože pro české ragby jsou daleko důležitější témata než soutěže mužů, a to hlavně rozvoj nových klubů, práce s mládeží, práce s novými rozhodčími, rozvoj ženského ragby, práce s talenty a pak někde vzadu bude systém soutěží mužů. Ale jelikož se o tom dobře povídá, tak já jsem jednoznačně pro jaro/podzim. Rád zde uvedu pro mě důležitý argument, a to je prostor pro sedmičkové ragby. Sedmičkové soutěže Rugby Europe vrcholí v červnu, a to v případě systému podzim/jaro je pak velice problematické sestavit a připravit národní tým na sedmičkové turnaje, protože právě v tomto období by vrcholily boje o mistrovský titul v ragby XV a kluby by své nejlepší hráče neuvolňovaly (jak se již v minulosti několikrát stalo). V systému jaro/podzim se daleko jednodušeji hledá okno pro sedmičkové soutěže. A na argument, že na finále ligy přijde více lidí, protože bude hezčí počasí, tak bych kontroval, že je to otázka kvality. Když bude finále opravdu kvalitní ragby s kvalitní propagací, tak na něj lidé přijdou i v dešti a zimě, důkazem je třeba utkání ČR – Barbarians v nevlídném listopadovém počasí. Také bych rád připomenul, že prvoligové kluby nad systémem diskutovaly a samotné kluby si jej odsouhlasily, kde většina byla pro systém jaro/podzim.“

Převzato z webu havirov.rugby-cz-com

Zdroj / foto: web havirov.rugby-cz-com zde

Zdroj / foto: web ceskeragby.sportovnilisty.cz zde