MORAVIA RUGBY – nový impuls

Tajemník spolku MORAVIA RUGBY Pavel Holeček nám odkryl co za celým projektem stojí a jaká je hlavní idea. Co bylo motivem a k čemu by MORAVIA RUGBY měla sloužit.

Jak vznikla myšlenka založit spolek MORAVIA RUGBY z.s. ?

Pavel Holeček: Nad projektem Moravia Rugby jsme začali přemýšlet, když začal v Praze vznikat projekt Dukla. Ten ve své původní podobě, kdy byli hráči placeni a měli tak povinnost trénovat, dával smysl. Druhá fáze projektu Dukla, kdy výše zmíněný systém fungovat přestal a hráči tak měli pouze možnost trénovat navíc počáteční drive ztratil. Za to jsme ho schopni reprodukovat do moravských podmínek. Hráčům, kteří chtějí dělat něco navíc, umíme připravit program také. A právě těmto hráčům a trenérům bychom rádi projektem Moravia Rugby dali nový impuls.

Co je cílem tohoto projektu, jaké jsou ambice ?

P. H. : Cílem projektu je dát talentovaným hráčům a trenérům možnost trénovat a hrát spolu a přiblížit jim tak reprezentační dres ČR. Do toho je z Moravy čím dál tím delší cesta. To není nářek nebo snad výtka, to je prostě fakt a můžeme si za to na Moravě sami. A taky si to sami musíme odpracovat, jestli se jen nechceme dál dívat na rozevírající se nůžky mezi Čechami a Moravou. Stačí se podívat, kolik projektů vzniká v Čechách a kolik na Moravě. Takže ambice jsou řekněme „buditelské“! 🙂

Co by mělo být hlavní náplní činnosti ?

P. H. : Hlavní náplní by měla být práce s talentovanými hráči ale i trenéry. Chceme dát řád a pravidelnost tzv. regionálním výběrům. Tato myšlenka je v naší komunitě oblíbeným evrgreenem, který přehraje každý nový sportovní ředitel ČSRU. Nicméně její realizace stejně závisí na trenérech klubových, kteří to musí odpracovat na hřišti. ČSRU, při vší úctě, nedisponuje dostatečnou placenou základnou zaměstnanců, aby tento servis mohla dlouhodobě zajišťovat. Takže zatím to byla vždy spíš taková fáze „kometa“, která zazáří a zhasne. Moravia Rugby by tedy měla fungovat tak nějak odspodu a rádi bychom se dostali do fáze „satelitu“. Ten bývá slušně vychovaný a pravidelně se vrací po oběžné dráze.

Byl již projekt představen moravským klubům, popřípadě jaká byla odezva ?

P. H. : Ano, moravským klubům byl minulý týden rozeslán průvodní dopis a teď čekáme na ovace ve stoje a vyhlížíme les rukou hlásících se o práci!:-)

Moravia Rugby bude s nějakou kooperací s Českou ragbyovou unií ?

P.H. : Určitě. Myslím, že naše zahrádkářská kolonie je natolik malá, že to ani jinak nejde. Chceme ČSRU pomáhat, protože naší společnou ambicí by mělo být posunout české ragby tam odkud, za stálého vzájemného se plácání po ramenou a ujišťování sebe sama jak to děláme dobře, v tichosti odcouvalo. Vyřadit tu zpátečku a zařadit dopředný chod můžeme jedině společně !

Moravia Rugby: Moravia Rugby_průvodní dopis

Pro ragby.info: Tomáš Krejčí