Soutěž Open 7s má svou závěrečnou zprávu

Organizátoři sedmičkové soutěže mládeže Open 7s vydali  závěrečnou zprávu soutěže. Robert Votipka jako jeden z hlavních organizátorů nám k této příležitosti odpověděl na pár otázek týkající se této soutěže.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVAOpen 7s – závěrečná zpráva

V příští sezoně chystáte nějaké zásadní změny v Open 7s, nebo pokračujete ve stejném formátu ?

Robert Votipka: Zásadní změnou by měla být vyšší účast, zejména v kategorii U16 a tím i pravděpodobně nutnost oddělení turnajů pro obě kategorie. Formát tedy přizpůsobíme počtu účastníků.

Co je hlavním cílem soutěže ?

R. V. : Hlavním cílem je umožnit mladým hráčům, kteří se nemohou z různých důvodů zapojit do soutěží XV, hrát ragby. Platforma Open 7s je ideálním přechodem od regionálních turnajů U12 k ragby na velkém hřišti. S jednoduššími pravidly, menším počtem hráčů a tím pádem také větší možností se prosadit. Důležité je hráče u ragby udržet a umožnit i menším klubům postavit vlastní družstva. Obzvlášť v kritickém věku, kdy začínají přibývat další povinnosti, po přechodu na střední školy.

Žádný tým z Open 7s neodehrál mládežnické mistrovství ČR 7, co bylo důvodem ?

R. V. : Důvodem neúčasti bylo pozdní oznámení termínu konání MČR a současně zvolený termín, řada rodičů již měla naplánované dovolené. V situaci, kdy kluby nemají dostatek hráčů, není reálné na poslední chvíli sestavit tým.

Jak pokračují jednání  ohledně začlenění OPEN 7s do oficiálních soutěží České ragbyové unie ? Nebo chcete pokračovat odděleně ?

R. V. : Jednání jsme zahájili, ale vzhledem k omezením zatím nepokračovala. Během července bychom se chtěli domluvit, jak to bude na podzim. Samozřejmě je naší prioritou se začlenit do struktury unie, ale záleží na tom, zda se shodneme. Pro nejmladší hráče, kteří s ragby začínají nebo přechází z mladší kategorie, připadá v úvahu i formát X ragby, který jsme již vyzkoušeli na prvním podzimním turnaji a můžeme nejméně zkušeným hráčům/týmům nabídnout.

Pro ragby.info: Tomáš Krejčí