Více prostoru, více hry, méně kontaktu, bezpečnější skládky

Metodická komise České ragbyové unie v čele s Filipem Vackem vypracovala změny pravidel pro mládežnické ragby kategorií U6 až U14, které by měly české ragby přiblížit světovému trendu, který se v rozvoji mládeže uplatňuje prakticky ve všech zemích, které jsou ragbyově o kus cesty před námi.

České ragby má dlouhodobě problém s otevřenou hrou, dlouhou přihrávkou, hrou v prostoru jak v obraně tak i v útočení a celkovou individuální technikou hráčů a hráček. Připravované úpravy pravidel by se měly pokusit bojovat proti těmto nedostatkům.

HLAVNÍ ZMĚNY – kategorie U6 až U14

  • zmenšení počtu hráčů na hřišti
  • omezení vytváření rucku a maulu
  • upřesnění výšky skládky
  • omezení odmítání a prorážení

Odůvodnění změn zde

Filip Vacek předseda metodické komise ČSRU): „Více přihrávek a pohybu a méně statistických situací“

Co je hlavním tématem změn pravidel, kam by se hra mládeže měla posunout ?

F. V. : Tato změna je natolik komplexní, že k jejímu  vysvětlení a cílům je zpracován dokument ze strany metodické komise. Ve stručnosti je cílem reflektovat moderní trendy v tréninku dětí a mládeže nejen v ragby. Inspirace vzešla z tréninkových metod ragbyově vyspělejších zemí (Anglie, Skotsko, Jižní Afrika, Belgie…). Chceme (metodická komise), aby se děti zlepšovaly v obecném pohybovém rozvoji, pochopení hry a základních ragbyových dovednostech úměrně jejich motorickému vývoji. Výsledná hra by měla být více založena na pochopení hlavních principů ragby a na vytváření prostoru pomocí podpory a kontinuity hry, tzn. více přihrávek a pohybu a méně statistických situací. Prostředkem ke změně je i zdůraznění významu interakčního prostoru a samotné interakce hráčů, a proto byly upraveny i počty a rozměry hřiště. Zjednodušeně jde o to, aby se každý hráč více dostával do situací, které musí aktivně řešit (přihrávka, duel, skládka…) a tím se i zlepšoval v rámci hry.

Už prošly změny schvalovacím procesem ČSRU ?

F. V. : Ano, změny byly konzultovány primárně s vedení sportovního úseku, šéftrenérem Tomaszem Putrou, rozhodčími, zástupcem legislativní komise a komise mládeže. Vše bylo schváleno výkonným výborem ČSRU. Celý komplex změn zahrnuje i materiál s novými tréninkovými postupy, připravovaný videomateriál a školení zaměřena na KNT (klíčová národní témata).

Změny budou aplikované již od září, nebo až od roku 2021 ?

F. V. : Platnost je od podzimní části sezony. Společně s tím budou organizovány semináře v klubech, které o to mají zájem a již nyní jsou změny vysvětleny a popsány v on-line školeních vedených Danielem Benešem.

Pro ragby.info: Tomáš Krejčí

foto. Patrik Svída