České ragby má dvojnásob členů než v roce 2010, velkou zásluhu na tom mají nové kluby !!

České ragbyová unie zareagovala velice rychle a ochotně na náš požadavek a poslala nám statistická čísla o počtech členů mezi lety 2010 až po současnost. Rok 2020 jsme uzavřeli na rekordních 4496 členech. Před deseti lety registrovala naše domácí unie pouhých 2287 členů, ale dospělých hráčů a hráček bylo na konci roku minulého roku téměř stejně jako v roce 2010.

Ze statistik je velice znatelné, že na růstu počtu členů se výrazně podílí vzestup počtu mládeže a také vznik nových klubů a přidružených spolků, které se mládeži převážně věnují. Hlavní skok v růstu je v mládeži od nejmenších ragbistů a ragbistek až po kategorii U14. V roce 2010 bylo v těchto kategoriích pouhých 686 členů, ale na konci roku 2020 bylo již registrováno celkem 1738 mladých hráčů a hráček. Nové kluby a přidružené spolky přivedly k ragby neuvěřitelných 1018 nových členů převážně do mládežnických kategorií a mají tak velkou zásluhu právě na tomto desetiletém růstu.

Celkem členů ČSRU

  • 2287 (2010) z toho  302 nehrajících (trenéři, rozhodčí, funkcionáři)
  • 4496 (2020) z toho 1058 nehrajících (trenéři, rozhodčí, funkcionáři)

Mládež chlapci / dívky  U6 – U14

  • 686 (2010)
  • 1753 (2020) z toho dívky 177

Dorost chlapci / dívky U16

  • 293 (2010)
  • 442 (2020) z toho dívky 78

Dorost chlapci / dívky U18 (v roce 2020 včetně kategorie U19)

  • 201 (2010)
  • 398 (2020) z toho dívky 78

Muži / Ženy

  • 807 (2010)
  • 845 (2020) z toho ženy 155

Velké poděkování patří Pavlovi Myšákovi a Ivaně Skočdopolové za ochotu sdílení těchto údaje České ragbyové unie.

Zdroj: přehled licencí ČSRU v letech 2010 – 2020

Přehled licencí 2010

Přehled licencí 2011

Přehled licencí 2012

Přehled licencí 2013

Přehled licencí 2014

Přehled licencí 2015

Přehled licencí 2016

Přehled licencí 2017

Přehled licencí 2018

Přehled licencí 2019

Přehled licencí 2020

Pro ragby.info Tomáš Krejčí