Projekt „Trenéři ve škole“ mění hodiny tělocviku a ragby je jeho součástí !!

Projekt „Trenéři ve škole“ je čím dál více vidět a o jeho pozitivním hodnocení je slyšet ze všech stran. Velice příjemné je pak zjištění, že právě ragby je jedním ze zákládajících sportů tohoto projektu a to díky Janu Macháčkovi z RA Olympu Praha.  Příjemné povídání o tomto projektu nabídlo divadlo Kampa v pořadu „Duše K“  moderované Jaroslavem Duškem. Vše co by jste chtěli vědět o tomto pozoruhodném projektu se dozvíte v této besedě a to velice příjemnou a vtipnou formou se zakládajícími členy tohoto projektu. 

PROJEKT „TRENÉŘI VE ŠKOLE“ – www.treneriveskole.cz

Zástupci devíti sportů: ragby, fotbal, judo, florbal, gymnastika, basketbal, tanec, házená a volejbal přišli s nabídkou aktivního zapojení profesionálních trenérů mládeže do výuky hodin tělesné výchovy v prvních a druhých třídách základních škol. Děti tak dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech těchto sportů bez toho, aniž bychom tyto hodiny využili jako náborové akce!!! Naším cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky jsou v hodinách aktivně zapojeny, což umožňuje dělit děti do více skupin a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se na školách střídají po měsíčních blocích. V budoucnu by si děti měly sami vybírat sport, který je nejvíc zaujal a chtěli by se mu věnovat ve volném čase.

Pro ragby.info: Tomáš Krejčí

Foto: web treneriveskole.czwww.facebook.com/treneriveskole