Jan Macháček: Vize českého ragby 2027 !! Díl druhý…

Přinášíme Vám druhý díl VIZE ČESKÉHO RAGBY 2027. Přenesme se tedy opět do 9. června roku 2027

Dil první zde

Ženský program

Na podzim naše ženské kluby odehrají nejprve v září krátký sedmičkový pohár, ale v říjnu se přeskupí do výběrů a hrají 4 kola o titul mistrů ČR v patnáctkách a desítkách. Nejlepší se podobně jako muži v listopadu zapojí do národního týmu.

Podzimní pohár mužů

V době, kdy se hraje mužská Euroliga XV (voz výše), hrají muži oblíbený Podzimní pohár, který má letos již čtyři úrovně. V nejvyšší úrovni (A) hraje 10 týmů patnáctkové ragby. V úrovni B potom 10 týmů ragbyové dvanáctky. Třetí úroveň (C) tvoří 16 týmů a hrají ragbyové desítky a pro rozvojové a komunitní týmy funguje úroveň D, kde loni hrálo 24 týmů sedmičky. Uvidíme, kolik se jich zapojí letos. Každý tým má povinnost zařazení počtu mladých hráčů a mlýny jsou s omezením, aby se dala mladým co největší příležitost hrát. Vítězové mají právo postoupit příští rok do vyšší soutěže. Výkony ve skupině A jsou předpokladem pro účast v jarní Extralize.

Univerzitní soutěž

Pátého ročníku univerzitní soutěže v sedmičkách se letos účastní 12 vysokých škol. Hrají se 4 turnaje o podzimní pohár (říjen-listopad) a 6 o jarního mistra (březen-květen). Turnaje se hrají buď v plných sedmičkách nebo formou Viva 7s, které jsou určeny slabším týmům v podzimní části. Letos vítáme dva nováčky, Jihočeskou Univerzitu a UJEP z Ústí nad Labem. Podle losu se vždy v pondělí setkají 4 týmy a odehrají systémem každý s každým od 17h na fakultním stadionu. Nejen studenti, ale i veřejnosti si tato klání oblíbila a finálové turnaje budou přenášeny ČT! Loňským vítězem je tým MU Brno.


Ragby na VŠ

Na obou fakultách FTVS UK a FTK UPOL je otevřena specializace ragby pod studijními programy pro trenéry a učitele. Přednáší na nich docenti Smolík, Opočenský a Melicharová, kteří zároveň působí v resortních centrech a jako metodici ragbyové unie.

Školní ragby

Od roku 2023 je ragby zastoupeno ve školní výuce tělesné výchovy na prvním stupni. Učitelé a trenéři, kteří jej učí v dopoledních hodinách, vedou kroužky ragby ve škole nebo v klubech. Tím se přesunuly hlavní časy tréninků do dřívějšího odpoledne. Ragby si tak pravidelně vyzkouší každoročně přes 20 000 dětí, které však dělají i ostatní sporty. Do klubů přecházejí kolem 12 roku.

Kurzy a vzdělávání

Na loňském kongresu Rugby Europe nás odměnili za mentorský program práce s trenéry, který navazuje na systém kvalifikací, který je proti minulosti více zaměřen na vybudování všestranného základu znalostí o pedagogice, psychologii, fyziologii, biomechanice na kterých lépe chápou a uplatňují ragbyovou specializaci. Zisk nejvyšší licence A je podmíněn ziskem magisterského oboru. Téměř všichni trenéři z center jsou aktivními školiteli a pracují v klubech s ostatními trenéry a rodiči. České ragby (oficiální název svazu od roku 2023) má letos již třicet profesionálních trenérů na plný úvazek (12 Dukla, 10 Olymp, 8 Olomouc), kteří se dělí o rozvoj mládežnických a dospělých skupin a reprezentací, včetně činnosti v klubech, při rozvoji a ve vzdělávání. Šest z těchto trenérů letos publikovalo v odborných časopisech. 

Sportovní centra a organizace

Téměř vše v českém ragby se točí kolem resortních sportovních center, která jsou “hubem” pro reprezentace, kluby i rozvoj. Dukla je domovem sedmičkového národního týmu mužů, dále má patronaci nad SCM mládeže a spolupracuje s regionálním týmem Bohemian Lions XV, s mužskými a mládežnickými reprezentacemi XV i místními kluby. Olymp CSMV pečuje o národní sedmičkový tým žen, je garantem SCM pro mládež včetně dívek se zaměřením na 7s, podporuje rozvojové kluby, podporuje ženské XV. Resortní centrum Viktoria v Olomouci je garantem SCM mládeže a univerzitního ragby, spolupracuje s týmem East Eagles XV, koordinuje rozvoj na Moravě. Finančně i materiálně podporuje studující ragbisty a ragbistky, které nejsou zařazeni v jiných centrech.

Závěrem

Česká republika je hledaným cílem pro zahraniční hráče i trenéry. Má bohatou nabídku sportovních programů pro nováčky i pokročilé každého věku. Je lídrem aktivity ve středoevropském regionu. Veřejnosti se ragby líbí, ráda chodí sledovat utkání a turnaje.

(psáno v červnu 2019)

Pozn: Crossfield 7s (nebo Viva 7s)  se hrají 7 na 7, 2×10 min, na hřišti 45×60m, kontakt bez odmítání, prorážení, skládání do úrovně pasu.

Pro ragby.info Jan Macháček