Jak trénovat děti v metodickém videu českého ragby !!

Česká ragbyová unie se začíná přibližovat vyspělým kolektivním sportům v ČR a vytváří metodická videa. Poprvé domácí ragbyová unie zveřejnila metodické video, které má pomoci trenérům s trénováním ragby. Toto nové video navazuje na video k tématu změny pravidel dětí z loňského roku (video zde), kde je snaha začínat u obecného rozvoje pohybových dovedností dětí a postupně podle věku či výkonnosti přidávat obecné i specifické ragbyové prvky krok za krokem.

Filip Vacek (předseda metodická komise ČSRU): „Osobně to považuji za revoluci v přístupu k dětem v ragby a mám radost, že v rámci metodické komise máme vizi, jak to vše propojit skrz všechny věkové kategorie. Video by mělo začínajícím trenérům ukázat základní principy pro trénování ragby u dětí a shrnout celou problematiku z hlediska pedagogiky, herních principů, komunikace a současně pomoci s náplní a strukturou tréninkové jednotky.“

 

Daniel Beneš (manažer rozvoje ČSRU): „Jde o vzdělávací materiál, který by se dal přirovnat ke kompasu ukazujícímu a definujícímu společný směr naší práce.  Inspiraci při těchto výzvách nacházíme jak u velkých světových unií, tak unií srovnatelných s námi a zároveň i u nás doma u jiných kolektivních sportů dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží, kde má toto téma skvěle zpracováno například FAČR (Fotbalová asociace ČR, pozn. red.).“

 

Zdroj: web rugbyunion.cz zde

Pro ragby.info Tomáš Krejčí