USA přichází s novinkou, hráčská licence na víkend !!

Spojené státy americké jsou v současnosti nejdynamičtěji se rozvíjející ragbyovou unií. Podařila se jim rozjet profesionální soutěž v ragby XV, patří mezi nejlepší sedmičkové mužské a ženské týmy světa a chtějí dále růst. Americká ragbyová federace přichází s jedinečnou novinkou – krátkodobá hráčská licence.

Představenstvo ragby v USA schválilo novou kategorii hráčské licence, která umožňuje právo nástupu v utkání a plné pojistné krytí po dobu 72 hodin. Nová kategorie nahrazuje klasické členství pro nárazové a organizačně nenáročně starty z řad zájemců  a pomáhá akcím komunitní úrovně, jako jsou například společenské turnaje, náborové akce a zápasy v rámci vysokých škol, tak aby splňovala formální kritéria unie. Cena takového členství je určena na 10$ pro hráče, kteří mají  základní zdravotní pojištění, nebo 15$ pro ostatní. Během doby platnosti členství, americká unie poskytuje plnou odpovědnost a sekundární zdravotní pojištěni. Program dočasného licence má za cíl rozšířit výhody statutu oficiální akce americké unie, a tím zvýšit počet ragbyových akcí, než bylo možno doposud.

Zdroj: usa.rugby zde

Pro ragby.info Zachar Tokar