Daniel Beneš: „Tady je na místě obrovský respekt ke všem našim trenérkám a trenérům“

Vidíme ho na školeních, na trénincích, na utkáních. V každém klubu ho mají téměř za svého. Manažer rozvoje Daniel Beneš pomáhá, radí, podporuje všude tam kde je o to zájem. Velkou měrou se také podílel na zpracování metodického videa zásad trénovaní dětí.

Jak nápad na metodická videa vznikl ? Inspirace byla u některých dalších kolektivních sportech ?

Daniel Beneš: Nápad vzešel z práce Metodické komise, kde se už od loňského jara potkáváme každé pondělí on-line a kluci tam odvádějí obrovský kus práce. Abych byl konkrétní a přesný, jde především o tvorbu oficiální metodiky ČSRU a konstruktivní řešení všech dalších aktuálních a ožehavých témat, jako třeba návratu na hřiště, možných scénářů soutěží, vzdělávání ČSRU celkově, podpory klubů, rozvoje tréninkových center a dalších klíčových projektů pro směřování naší unie. Inspiraci při těchto výzvách nacházíme jak u velkých světových unií, tak unií srovnatelných s námi a zároveň i u nás doma u jiných kolektivních sportů dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží, kde má toto téma skvěle zpracováno například FAČR.

Jak by trenéři k tomuto videu měli přistoupit ? Co by jim správně mělo dát ?

D.B. : Jde o vzdělávací materiál, který by se dal přirovnat ke kompasu ukazujícímu a definujícímu společný směr naší práce. Na naší cestě se však neobejdeme taky bez podrobné a detailní mapy, kterou představují do češtiny přeložené trenérské manuály a příručky jako Rugby Ready, World Rugby level I a v současnosti dokončovaný třídílný Dlouhodobý rozvoj hráče, stejně jako zpracovávaná Klíčová národní témata: 1. Přihrávka a příjem míče 2. Individuální skládka 3. Duel 1na1 z pohledu útočícího hráče a za 4. Efektivní komunikace.

Navíc celou tuhle cestu za rozvojem trenérů, potažmo hráčů a hráček, lemují i stanoviště k dočerpání energie, sdílení informací a ke kontrole správného směru. Mám tím na mysli opravdu rozmanitou, ale zároveň ucelenou nabídku vzdělávacích akcí pro trenéry a trenérky ČSRU, kterou tvoří společné kurzy World Rugby, vzdělávací programy ve spolupráci s Univerzitami (Praha, Brno, Olomouc) a Českou trenérskou akademií ČOV (Nymburk), observace + vyhodnocení tréninků, ukázkové tréninky regionálních trenérů, Licenční semináře ČSRU na konkrétní témata a trenérské konference, ať už on-line nebo prezenčně, centralizovaně nebo přímo na půdě daného klubu.

Tady je na místě obrovský respekt ke všem našim trenérkám a trenérům, kteří i v tomhle nelehkém období neustále hledají řešení, jak překonat všechny aktuální překážky. Proto se je snažíme podpořit tím, že jim poskytneme co nejpestřejší a nejkompletnější vzdělávání, které je bude bavit, inspirovat a motivovat do další práce, ať se všichni společně vracíme na hřiště silnější a nabití novou energií.

Jako hlavnímu rozvojovému manažerovi českého ragby to bude šikovný nástroj pro vstup nových trenérů do ragby ?

D. B. : Jo, to je dobrá a slibná myšlenka: Kéž by i tohle byla přidaná hodnota tohoto materiálu, že třeba osloví a přitáhne k ragby lidi, kterým tato metodika a přístup k dětem celkově bude dávat smysl a inspiruje je. Potkávám se často při své práci se začínajícími trenéry a trenérkami především z řad rodičů nebo z řad hráčů a hráček a musím říct, že často mají obrovský respekt ke všem specifickým ragbyovým znalostem a vědomostem, které by trenér i u dětí měl znát a ovládat. Musím upřímně přiznat, že jsem hodně vděčný, že můžu snad úspěšně „rozptylovat“ tyto obavy díky faktu, že je nejen o nové trenéry a trenérky čím dál lépe postaráno z hlediska metodiky v češtině, inspirace, přístupu k informacím a praktickým trenérským materiálům, přičemž tohle nové metodické video je právě jedním z nich.

  • Metodické video – Změny pravidel mládeže zde
  • Metodické video – Zásady trénování dětí zde

 

Pro ragby.info Tomáš Krejčí