Jak se stát trenérem?

Přihlášení ke studiu u ČSRU (České ragbyové unie)

Nejprve podejte přihlášku ke studiu trenérské licence ČSRU.

V přihlášce poskytujete Vaše osobní údaje a informace o Vašem sportovním vzdělání nebo kariéře. Podpisem dáváte souhlas s použitím Vašich údajů pro potřeby ČSRU.

Registrace na mezinárodním vzdělávacím portálu WorLd Rugby

Systém ragbyového vzdělávání je úzce provázán se světovou ragbyovou unií (World Rugby), která garantuje základní vzdělávací postupy a poskytuje materiály pro jednotlivá školení.

Proveďte registraci na webových stránkách passport.worldrugby.org.

Trenérské licence

Licence D – Instruktor

  • Absolvování a složení výukového online testu Rugby Ready
  • Absolvování školení Rugby Ready  (lokální manažer může samostudium místo školení)
  • Rozsah – 4 hodiny
  • Oprávnění – vedení školního nebo zájmového kroužku

Licence C – Trenér

  • Absolvování školení Trénování rugby I. a Základy pravidel a rozhodování utkání
  • Absolvování složení výukových online testů – První pomoc, Antidoping, Pravidla rugby, Otřes mozku a Rugby bez korupce
  • Odborná práce – Týdenní tréninkový plán týmu
  • Rozsah – 40 hodin
  • Oprávnění – trenér přípravky a mladších žáků, asistent trenéra starších žáků, dorostu, žen a mužů.

Všechny certifikáty na World Rugby mají platnost 2 roky a musí se obnovovat.

Platnost trenérské licence se prodlužuje o dva roky na základě absolvování dvou jednodenních licenčních seminářů během doby platnosti licence, maximálně do půlroku od vypršení data.

ZDROJ: ČSRU